Bin_Lana_het afbeelding va het genoortekaartje van haar neef die de liefde uitbeeldt wat zij ook voelt voor haar gezin.